« afbeelding 1 van 1 »
 
Thursday 02 June 2016

Fruitpact presenteert magazine

Fruitpact presenteerde vrijdag haar Fruitpact-magazine met een overzicht van dertien ondernemersgedreven projecten in het fruitcluster. Hans Beenakker, voorzitter van het beleidsspeerpunt Agribusiness van Regio Rivierenland, nam het eerste exemplaar in ontvangst van Marc André de la Porte, voorzitter van het Fruitpact.

 

In het magazine staan dertien aansprekende projecten beschreven, die de afgelopen vier jaar in het fruitcluster in de regio Rivierenland zijn uitgevoerd. Projecten die zowel energiebesparing betreffen als milieuvriendelijker fruitteelt, maar ook het beleefbaar maken van fruit voor de recreant. Het zijn projecten waar fruittelers en fruitgerelateerde ondernemers de vruchten van plukken.

 

Ter gelegenheid van het uitbrengen van het magazine gingen fruittelers (ambassadeurs van het Fruitpact), stuurgroepleden en speciale genodigden op excursie langs drie van de projecten die de afgelopen vier jaar met ondersteuning van Fruitpact zijn gerealiseerd. Op de Proeftuin in Randwijk vertelde Henny Balkhoven van Fruitconsult over de resultaten van de praktijkproef met driftarm spuiten, met venturi-spuitdoppen die het verwaaien van gewasbeschermingsmiddelen fors reduceren. Bij fruitteler Wellner in Est namen de bezoekers kennis van de appel Lola, die van boom tot winkelschap gecontroleerd in de markt wordt gezet dankzij een innovatief traceringssysteem. Fruitteler Simon Oostveen uit Maurik deed mee aan een onderzoek naar een duurzame en milieuvriendelijke aanpak van de perenbladvlo, één van de grootste bedreigingen voor de perenteelt. 

 

Hans Beenakker (rechts op foto) kreeg het eerste exemplaar van het magazine uitgereikt door Fruitpact-voorzitter Marc André de la Porte (links op foto). Beenakker: "Fruitpact sluit prima aan bij het voorgenomen beleid van de regiogemeenten, waarbij agribusiness, toerisme, recreatie en logistiek speerpunten zijn.”


In bijgaande brochure leest u over projecten waar bij als Fruitpact een bijdrage aan hebben geleverd. 


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA