Nieuwsoverzicht
 
Monday 06 December 2021 Water voor fruitteelt
Monday 06 December 2021 Onderzoek beter bewaren peren
Monday 06 December 2021 Eerste boom Langste Boomgaard geplant
Monday 11 October 2021 Kerstenteelt blijft uitdaging
Monday 11 October 2021 Bouw Fruit Tech Campus van start
« afbeelding 1 van 7 »
 
Saturday 04 June 2016

Fruitpact oogst mooie projecten

Drie van de vele projecten die Fruitpact heeft ondersteund werden bezocht. Op de Proeftuin in Randwijk vertelde adviseur gewasbescherming van Fruitconsult Henny Balkhoven over de positieve resultaten van driftarm spuiten met venturidoppen. "Gewasbescherming blijft een precair thema. We streven ernaar het meest groene centrum van Europa te worden wat betreft gewasbeschermingsmiddelen. Dat doen we door nieuwe resistente rassen te kweken zoals de biologische appel Natyra, maar ook door het testen van driftarme doppen, die met eenzelfde bestrijdingsresultaat kunnen zorgen voor een emissiereductie tot negentig procent.”

Mathieu Gremmen uit Horssen vertelde bij fruitteler Wellner in Est over de Lola-appel. "Die werd in 1985 door een veredelaar gekweekt als het ras Maribelle. Telers kunnen zelf beslissen of ze mee willen doen onder de merknaam Lola, die gebruikt wordt voor de premiumkwaliteit. Jabema, eigenaar van het merk Lola, zorgt voor de afzet, coördinatie en marketing ervan. Om de appel, van boom tot winkelschap, te kunnen volgen heeft Sitrac uit Barneveld een programma laten ontwikkelen waarmee de appel met een qr-code gevolgd kan worden. De consument in de  winkel kan dan ook zien dat zijn appel bijvoorbeeld van Wellner komt.”

Simon Oostveen, fruitteler in Maurik, deed als teler mee met een onderzoek naar een duurzame en milieuvriendelijke aanpak van perenbladvlo, de grootste plaag binnen de perenteelt, waaruit bleek dat de inzet van de oorworm en roofwants bij veel bedrijven effectief zijn tegen de perenbladvlo. Oostveen: "Maar dat is niet overal het geval. Wij telen op zware kleigrond, waar weinig oorwormen in leven. We werken op basis van geïntegreerde teelt. Zoveel mogelijk biologisch, maar als  het niet anders mogelijk is zetten we ook chemische gewasbeschermingsmiddelen in. Nu het verbod op het middel Vertimec van kracht is, is dat voor ons een punt van zorg. Wij willen allemaal minder milieubelastend werken, maar als het misgaat willen we wel een probaat middel om in kunnen grijpen.”

Met ondersteuning van Fruitpact is het mogelijk om innovaties aan te jagen en onderzoek te blijven doen, vinden zowel deelnemers als bestuurders. Fruitpact hoopt projecten de komende jaren voort te kunnen zetten met steun van de Regio Rivierenland en de provincie Gelderland. Hans Beenakker, voorzitter van het speerpuntberaad agribusiness van Regio Rivierenland, kreeg een eerste exemplaar overhandigd van Fruitpact-magazine; een overzicht van 13 projecten die de afgelopen vier jaar mede door Fruitpact zijn gerealiseerd. Beenakker: "Fruitpact sluit prima aan bij het voorgenomen beleid van de regiogemeenten, waarbij toerisme, recreatie en logistiek speerpunten zijn.” 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA