« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 19 May 2014

Fruitpact moet aanjager blijven

Frans van Brandenburg (58) uit Heteren heeft afscheid genomen als kringvoorzitter van de NFO-kring Midden Nederland-LTO. "Het voelt raar niet meer aan de knoppen te zitten, dat zal langzaamaan moeten inslijten.” Van Brandenburg was 12 jaar voorzitter en zeven jaar betrokken bij het Fruitpact.

"De aanleiding voor oprichten van het Fruitpact was dat een aantal betrokken partijen, van de veiling Fruitmasters tot de provincie, handelsbedrijven en wij als telersorganisatie, zagen dat de logistiek in de knel dreigde te raken. Wegen werden voller, we moesten iets met de Betuweroute, vervoer over water. De logistiek moest een impuls krijgen. Er werd teveel lucht heen en weer door de Betuwe getransporteerd, we wilden kosten besparen door efficiënter vervoer. Samen met gedeputeerde Harry Keereweer en de Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland hebben we toen besloten dat het niet slechts om logistiek moest gaan, maar dat een bredere insteek nodig was. Hoe konden we de markt efficiënter bereiken? Dat zijn zaken die je als teler alleen niet kunt overzien, onderzoeken of kunt veranderen, maar als samenwerkende partijen binnen die keten ging dat wél. Kijk maar naar de resultaten, het heeft de moeite echt geloond. Niet alleen voor de telers in dit gebied, onze inspanningen worden in het hele land gewaardeerd en de innovaties die zijn uitgevoerd breed gebruikt. Neem de driftreductie op gewasbeschermingsspuiten: die heeft het Fruitpact mee helpen ontwikkelen. Hij wordt overal aangeschaft. Er is een laad- en loswal in het Amsterdam-Rijnkanaal gekomen. En ook de handelsbedrijven hebben we omarmd, de veilingen zijn niet heilig meer. Gemeenten houden rekening met de fruitteelt in hun bestemmingsplannen. We werkten aan ketenconcepten, om vooral toch de kwaliteit van fruit in de winkel te garanderen en bewaken. Mijn opvolger spreek ik dagelijks in deze periode: ik druk hem op het hart vooral een aanjager te blijven van projecten en onderwerpen die nú belangrijk zijn. En vooral de achterban te blijven mobiliseren.”


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA