Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Sunday 03 May 2020

Fruitpact lanceert filmpjes projectresultaten

Fruitpact lanceert komende maanden filmpjes over fruitprojecten die gerealiseerd zijn in de periode 2016 tot en met 2019 en de resultaten daarvan. Programmamanager Fruitpact Frank Engelbart: ‘Met de filmpjes willen we laten zien wat we gedaan hebben voor fruittelers in de regio Rivierenland.’ 

Frank Engelbart: ‘Fruitpact werkt in periodes, de vorige keer was dat vier jaar, van 2016 tot en met 2019. Fruitpact versterkt de  samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderzoek & onderwijs, wat iedere periode weer resulteert in aansprekende innovatieve projecten die bijdragen aan de versterking van het fruitcluster. Fruitpact brengt daartoe partijen samen en zorgt daarbij voor een financiële bijdrage.’
’De resultaten van de projecten uit de periode 2012 tot en met 2016 hebben we na afloop in een boekje gebundeld met de titel Samenwerken loont, dat we destijds met het vakblad Fruitteelt mee hebben verzonden aan alle fruittelers in de regio Rivierenland en hebben uitgereikt op bijeenkomsten. Deze keer hebben we studenten van ROC Rivor hippe YouTubefilmpjes laten maken om aan fruittelers in de regio en alle overige stakeholders te laten zien wat we voor ze hebben gedaan. Naast een filmpje waarin Fruitpact zich presenteert, zijn ook filmpjes gemaakt over negen van de dertien aansprekende projecten die de afgelopen vier jaar tot stand zijn gekomen. Negen van die dertien omdat we alleen een overzicht kunnen geven van projecten die vroeg in die periode gestart zijn en daarom ook al afgerond zijn. De projecten, Powered by Fruitpact, hebben onder meer betrekking op plagen en ziekten, teeltinnovatie, en het verduurzamen van gewasbescherming. Denk bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van het bestrijden van suzukifruitvlieg, watergift van peren in een veranderend klimaat, geïntegreerde gewasbescherming of het stimuleren van wilde bijen in de boomgaard. Fruitpact gaat samen met NFO de filmpjes verspreiden, maar ook dragende partijen zoals FruitMasters, de Rabobank, Wageningen University & Research en Vogelaar Vredehof gaan de filmpjes op social media delen. We hopen vooral dat ze vaak bekeken en gedeeld worden. Niet alleen door fruittelers en stakeholders uit de regio, maar ook door bestuurders van gemeenten, provincie(s) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, evenals andere belangstellenden.’
Fruitpact is in 2020 weer een nieuwe periode ingegaan, nu van vijf jaar. ‘Ook in deze periode hopen we zo’n tien tot vijftien projecten te kunnen realiseren op het gebied van verduurzaming en innovatie.  Als fruittelers daarvoor goede ideeën hebben, hoop ik dat ze vooral contact opnemen met Fruitpact.’

Een goed projectidee? Bel dan met Fruitpact - Frank Engelbart: 06 51590965 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA