Nieuwsoverzicht
 
Monday 06 December 2021 Water voor fruitteelt
Monday 06 December 2021 Onderzoek beter bewaren peren
Monday 06 December 2021 Eerste boom Langste Boomgaard geplant
Monday 11 October 2021 Kerstenteelt blijft uitdaging
Monday 11 October 2021 Bouw Fruit Tech Campus van start
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 15 April 2019

Fruitpact als ontmoetingsplaats

Rien van Doorn neemt dit voorjaar afscheid als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Fruitmasters en als stuurgroep lid van Fruitpact. ‘Ik kijk terug op een mooie periode van samenwerking. Fruitpact zie ik als ontmoetingsplaats van verschillende partijen die gezamenlijk nadenken over de toekomst van de fruitteelt. En dat moet vooral zo blijven.’

 

‘Na 33 jaar betrokken te zijn bij Fruitmasters en acht jaar bij Fruitpact wordt het tijd om het stokje als stuurgroep lid bij Fruitpact over te geven aan financieel directeur van Fruitmasters Sjors Kruiper. De laatste decennia heeft de fruitteelt zich sterk ontwikkeld. Zo is er bijvoorbeeld tegenwoordig bijna alleen maar sprake van een specialisatie in een bepaald soort fruit en zie je vaker beschermde teelt, zoals hagelkappen tegen weersinvloeden. De aardbeienteelt vindt nauwelijks nog plaats in de volle grond, maar op hoogte in goten en vooral in kassen. De laatste tien jaar zijn er meer conceptrassen op de markt gekomen zoals de Migo-peer of Kanzi-appel. Naast kleinschalige fruitteeltbedrijven die produceren voor de nichemarkt of die naast hun bedrijf een landwinkel of toeristische voorziening hebben zoals een bed and breakfast of theetuin, is er steeds vaker sprake van schaalvergroting. Het aantal telers is daardoor afgenomen. Het landschap verandert door de teelt en het is van belang om te kijken hoe je de gebieden het meest veilig kunt ontsluiten, maar ook hoe je zowel de kleinschaliger fruitbedrijven als grootschalige vormen van fruitteelt fraai inpast in het landschap of hoe gemeenten om kunnen gaan met vergunningen.’

 

‘Fruitpact is dé ontmoetingsplaats van telers, bestuurders, politici en bank om gezamenlijk te kijken naar de toekomst en stimuleert innovaties, zoals bijvoorbeeld driftbeperkende maatregelen. Provinciale subsidies voor innovatieve projecten zijn van groot belang om internationaal gezien voorop te blijven voor wat betreft een innovatieve en kwalitatief goede fruitteelt. Ruimte houden en maken voor de fruitteelt kan alleen gebeuren in overleg en met draagvlak van de omgeving. Als stuurgroep blijven we daarom ook steeds in gesprek met de ambassadeursgroep van Fruitpact.’

 

‘Technische ontwikkelingen zoals tuinbouw met drones en GPS gaan een steeds grotere rol spelen binnen de precisietuinbouw. Robotisering zet geleidelijk aan door, zo maken we bij Fruitmasters al gebruik van de SmartPackr, een robot die hardfruit verpakt. Het in samenwerking met elkaar nadenken over de toekomst van de fruitteelt moet vooral zo blijven. Dat is de kerntaak van Fruitpact, naast het stimuleren van innovaties. Dat geef ik ook mee aan mijn opvolger: blijf met elkaar in gesprek over de toekomst van de kleinschalige en grootschalige tuinbouw en laat fruittelers kunnen ondernemen, rekening houdend met hun omgeving. Ik kijk terug op een mooie periode met veel samenwerking en heb het werk vooral met veel plezier gedaan.’ 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA