Nieuwsoverzicht
 
Monday 06 December 2021 Water voor fruitteelt
Monday 06 December 2021 Onderzoek beter bewaren peren
Monday 06 December 2021 Eerste boom Langste Boomgaard geplant
Monday 11 October 2021 Kerstenteelt blijft uitdaging
Monday 11 October 2021 Bouw Fruit Tech Campus van start
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 10 April 2017

FruitDelta Rivierenland: cofinanciering voor innovatieve ideeën

Op feestelijke wijze werd FruitDelta Rivierenland eind maart in De Pluk in Geldermalsen gelanceerd door Regio Rivierenland. Voor de drie regionale speerpunten, tuinbouw, logistiek en toerisme, is een Regionaal Investeringsfonds ingesteld om innovatieve ontwikkelingen te faciliteren. Doel is om de regio verder te versterken. Ondernemers met innovatieve ideeën kunnen vanaf 1 april een subsidieaanvraag indienen die beoordeeld wordt door een Economic Board, die ook voor begeleiding van de initiatieven zorgt.

Tuinbouw, logistiek en toerisme vormen het DNA van de vruchtbare delta van Rivierenland, stelt Hans Beenakker, burgemeester van Tiel en voorzitter van de Regio Rivierenland. "En alleen door samenwerking tussen ondernemers uit de drie speerpunten en tussen de vijf o’s (onderwijs, onderzoek, ondernemers, overheid en omgeving) kan de regio krachtiger worden. Doel van FruitDelta Rivierenland is met een investeringsfonds, waarmee jaarlijks 700.000 euro subsidie voor nieuwe projecten vrijkomt, ondernemers bij concrete innovatieve projecten te faciliteren om de regio te versterken. Daarnaast willen we, door onder meer aan te sluiten bij kleinere en grotere evenementen, zoals de Rode Kruis Bloesemtocht waarmee we geld voor goede doelen genereren,  Appelpop en het Fruitcorso, de regio beter op de kaart zetten.”
De Economic Board, die bestaat uit tien mensen afkomstig uit onderwijs, de adviessector, het bankwezen, toerisme en recreatie en de voorzitter van de Regio Rivierenland, beoordeelt niet alleen de subsidieaanvragen voor de projecten, maar wil ook de daarbij horende ontwikkelingsprocessen begeleiden. De Board fungeert daarbij niet alleen als kenniscentrum, maar legt ook contacten en geeft advies. 
Gedeputeerde Bea Schouten merkte op dat met een focus op de speerpunten je met elkaar kunt floreren. "Juist door samen te werken kun je floreren. Daarbij kijken we ook naar omgevingsfactoren en de langere termijn. Geleidelijk aan zal de nadruk op verduurzaming toenemen. Zo zijn er al steeds meer milieuvriendelijker initiatieven waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van zonne- en windenergie en duurzame brandstoffen.” Samen met de voorzitter van de Regio Rivierenland lanceerde ze deze avond de website van FruitDelta Rivierenland: www.fruitdelta.nl

Ook u, als ondernemer binnen één van de tuinbouwpacten, kunt vanaf 1 april 2017 een aanvraag indienen voor subsidie uit het Regionaal Investeringsfonds via www.fruitdelta.nl. Daarbij gelden enkele criteria. Zo moet uw initiatief bijdragen aan één of meer van de drie speerpunten, een lange termijnimpact én draagvlak hebben: meerdere partijen moeten erbij betrokken zijn om de kans op een succesvolle voortzetting op de lange termijn te vergroten. Het initiatief dient van economische en maatschappelijke waarde te zijn: werkgelegenheid opleveren, innovatief zijn, het vestigingsklimaat verbeteren en daarnaast deels gefinancierd te worden uit eigen of andere bron. 
Als uw initiatief uitvoeringsgericht is, kunt u in aanmerking komen voor een subsidie tot vijftien procent van uw totale kosten met een maximum subsidie van tweehonderdduizend euro. Als uw initiatief bestaat uit een studie, pilot of verkenning, dan kunt u subsidie aanvragen tot vijftig procent van uw totale kosten met een maximum subsidie van tienduizend euro. Als u uw voorstel tevoren op hoofdlijn wilt bespreken, neemt u dan contact op met Marien Borgstein van de Regio Rivierenland: borgstein@regiorivierenland.nl of 06 29513438

Meer over de subsidiemogelijkheden leest u ook in bijgaande brochure.  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA