« afbeelding 1 van 1 »
 
Sunday 06 December 2015

Fruitbedrijf Verhoeven wint Dunea Innovatieprijs

Woensdag 2 december heeft Thijs Verhoeven, van Fruitbedrijf Verhoeven uit Rossum, de Dunea Innovatieprijs ontvangen uit handen van Ad de Waal Malefijt, juryvoorzitter en sectormanager Water bij Dunea. Verhoeven won € 1.500 voor zijn direct toe te passen idee om opslagtanks voor het overschot aan spuitvloeistof in te richten.    

In het project ‘Duurzaam fruit en schoon water in de Bommelerwaard’, wil drinkwaterbedrijf Dunea duurzame fruitteelt in de Bommelerwaard stimuleren, samen met Fruitpact, Veiling Zaltbommel, de Nederlandse Fruitteelt Organisatie (NFO) en Waterschap Rivierenland. Als blijk van waardering voor de inzet en deelname van de fruittelers in de Bommelerwaard heeft Dunea besloten om, in samenwerking met CLM Onderzoek en Advies, een innovatieprijs ter beschikking te stellen. 

Zes inzendingen streden afgelopen woensdag om de eer van de jury, bestaande uit Mathieu Gremmen (heemraad Waterschap Rivierenland), Marc André de la Porte (bestuurslid NFO), Jan Kempers (manager Duurzaamheid Heineken) en Ad de Waal Malefijt (sectormanager Water Dunea), ondersteund door Eric Hees (CLM). De jury heeft alle inzendingen besproken en scores toegekend op vier aspecten: mate van vernieuwing, het milieuresultaat naar water, de (potentiële) praktische toepasbaarheid en de kosten/baten.

Eervolle vermelding
Het was niet eenvoudig om direct een winnaar aan te wijzen, vertelt Ad de Waal Malefijt: "Sommige voorstellen zijn veelbelovend, maar geven nog veel vraagtekens bij de toepasbaarheid ervan. Zo is het idee om algengroei tegen te gaan interessant, met name voor de kleinfruit-sector.” De inzender, de heer Van der Weert, werd aangemoedigd om nader onderzoek te doen door het toekennen van een eervolle vermelding. 

Winnaar
Als winnaar van de eerste Dunea Innovatieprijs koos de jury voor een direct en door velen toe te passen werkwijze: plaats enkele plastic vaten op je terrein en sla daar het restant spuitmiddel in op tot de volgende spuitronde. Dit leidt tot zuinig omgaan met middelen en daarmee tot minder milieubelasting. Ad de Waal Malefijt: "Zolang een fruitteler geen spuitcomputer kan aanschaffen voor efficiënt gebruik van spuitmiddel, is dit een prachtige en werkbare oplossing. En zeker ook voordelig voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.”

Inzendingen
De inzendingen voor de innovatieprijs waren heel divers: van klein en eenvoudig toe te passen tot hightech innovaties. Kort samengevat waren de voorstellen:
  • Een complete waterzuivering met grofvuil scheiding, ozon, UV en actief koolfiltratie.
  • Een idee om algengroei in bassins tegen te gaan d.m.v. extra filtering en natuurlijke zuivering.
  • Een drainage met sleufvulling om te zorgen voor goede droge grond: belangrijk voor gezonde fruitopstand.
  • Opslagtanks voor overschot spuitvloeistof, waarmee de restvloeistof bewaard wordt voor volgend gebruik en er niet onnodig dubbel gespoten wordt om het middel op te maken.
  • Onkruidspuit met twee tanks zodat tijdens het rijden het middel wordt afgestemd op het te bestrijden onkruid.
  • Op elke spuit een verwijzing naar een website met informatie over middelengebruik in de fruitteelt. 

Op de foto: Ad de Waal Malefijt van Dunea feliciteert Thijs Verhoeven met het winnen van de eerste Dunea Innovatieprijs.  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA