Nieuwsoverzicht
 
Monday 06 December 2021 Water voor fruitteelt
Monday 06 December 2021 Onderzoek beter bewaren peren
Monday 06 December 2021 Eerste boom Langste Boomgaard geplant
Monday 11 October 2021 Kerstenteelt blijft uitdaging
Monday 11 October 2021 Bouw Fruit Tech Campus van start
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 16 December 2019

Fruit Vooruit: teelt- en innovatieproject

Eind november werd op de Kennisdag Fruit in Tiel de het platform ‘Fruit Vooruit’ geïntroduceerd door fruitteler en NFO-voorzitter Gerard van den Anker. Hij benadrukte dat de fruitsector voor grote uitdagingen staat, maar daarvoor ook waardering wil. Met het platform ‘Fruit Vooruit’ wordt door verschillende partners samengewerkt aan een toekomstbestendige fruitteelt.

Van den Anker: ‘We hebben te maken met vele uitdagingen zoals het milieu, het klimaat en biodiversiteit. Daardoor hebben we kostenstijgingen, waardoor ook de opbrengstprijs hoger zou moeten worden. Te vaak wordt daarbij nog niet naar ons geluisterd. Wij vinden het prima om aan milieuprestaties mee te werken. Ik ken geen enkele fruitteler die zich niet bekommert om natuur. Maar ik vraag me af of we onze tijd niet beter kunnen besteden aan de uitbreiding van biodiversiteit in plaats van steeds allerlei formulieren in te moeten vullen. Wat betreft gewasbescherming zitten we als NFO aan tafel over de gewasbeschermingsuitvoering in 2030, maar als teler stellen we ons de vraag hoe we daarmee omgaan in 2020 als er mogelijk weer nieuwe plagen zijn. Dat zijn knelpunten die opgelost moeten worden.’

Het platform Fruit Vooruit is een krachtenbundeling van verschillende organisaties, bedrijven en personen die gezamenlijk naar oplossingen streven. Via samenwerking en bundeling van initiatieven wil de projectgroep optimale slagkracht ontwikkelen. Siep Koning en Gerard van den Anker, directeur en voorzitter van de NFO. Kees de Kat van FruitMasters, Peter van Osch van het GroentenFruithuis, Jaspher Veldkamp van The Greenery, Aryan van Toorn van de Centrale Adviesdienst Fruitteelt, Jan Peeters van Fruitconsult, Kees Vogelaar van Vogelaar Vredehof, maken samen met Harry Schmeitz die zich namens het platform met communicatie bezighoudt en Patrica Hoogervorst die de teelt & innovatie-roadmap samenstelt, deel uit van de nieuw gelanceerde projectgroep. Van den Anker: ‘We kunnen elkaar aanvullen en eenheid uitstralen. Als fruittelers doen we al heel veel, maar de waardering, zowel maatschappelijk als financieel, blijft uit. We vragen ook andere organisaties om zich bij ons platform aan te sluiten.’

De voorzitter: ‘De missie van het platform is het stimuleren van duurzame fruitteelt met respect voor het milieu, waarbij we gericht zijn op een veilig, winstgevend en gezond product met oog voor de maatschappelijke trots van de fruitteler. Onze ambitie is een toekomstbestendige Nederlandse fruitteelt mogelijk te maken binnen werkzame randvoorwaarden voor fruittelers, onderzoek en innovatie mogelijk blijven maken en te werken aan bewustwording van de noodzaak om duurzaam ondernemen te bevorderen bij de sector en zijn stakeholders. We vormen één coalitie met twee routes: wat betreft de teelt-innovatie werken we roadmapgestuurd aan het onderwerp teelt en teler met toekomst. We zetten daarbij in op een integrale communicatie waarbij we feitengestuurd willen vertellen en activeren. We zetten daarbij ook een gezamenlijke communicatie van telers in: tientallen Nederlandse fruitbedrijven, met een geografische dekking, houden bijvoorbeeld nu al open dagen. We hebben posters laten maken waaruit de trots van de teler op het fruit blijkt en we willen ons verhaal proactief vertellen. De doelstelling van de innovatie-roadmap is werken aan een gezond gewas in een vitale bodem voor toekomstbestendige fruitbedrijven die oog hebben voor hun omgeving. We hanteren daarbij één route richting telers, NGO’s en overheid.’
Het Fruitpact-project ‘De fruitigste sector "het eerlijke verhaal goed verteld”’ vormde mede de basis voor deze belangrijke stap in de hele sector. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA