Nieuwsoverzicht
 
Monday 06 December 2021 Water voor fruitteelt
Monday 06 December 2021 Onderzoek beter bewaren peren
Monday 06 December 2021 Eerste boom Langste Boomgaard geplant
Monday 11 October 2021 Kerstenteelt blijft uitdaging
Monday 11 October 2021 Bouw Fruit Tech Campus van start
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 04 December 2017

Fruit 4.0: technologische innovatie met datagedreven fruitteelt

Hoe kunnen we technologisch innoveren met datagedreven fruitteelt? Peter Frans de Jong, onderzoeker aan de WUR vertelde op de Wageningse Kennisdag voor de Fruitteelt op welke wijzen aan de Wageningse Universiteit onderzoek wordt gedaan naar het verbeteren van datakoppeling. 

"Fruit 4.0 staat voor de vierde industriële revolutie. Was er bij de derde vooral sprake van mensen, bij de vierde zijn ook apparaten en sensoren verbonden met het internet. Doel is om het teeltmanagement te verbeteren. Uit de monitoring met sensoren komen analyses naar voren die duiden op teeltmaatregelen, zoals bijvoorbeeld waar je, of in de toekomst misschien robots, alleen daar waar het nodig is meer water of stikstof toe moet dienen.”
"Op dit moment zijn er verschillende deelonderzoeken gaande op het gebied van high sensing. Het eerste gaat in op bloesemdetectie. Het tweede betreft een monitoring van de vruchtgroei, aantallen en de kwaliteit. Het derde deelonderzoek gaat over de terugkoppeling van de sorteerinformatie naar het perceel. Bij de monitoring van bloesem, gewas en vruchten maakt een sensorplatform geregeld opnamen. Dat gebeurt met een Kinect2 camera van Microsoft die een kleuren- en een dieptebeeld geeft van de boom en waarmee het aantal bloemclusters, het vruchtaantal en de vruchtgrootte bepaald gaat worden als daar rekenregels voor ontwikkeld zijn. In samenwerking met de Universiteit van Sydney en WUR Glas die dit systeem voor tomaten ontwikkelde, ontwikkelen we die detectierekenregels voor fruit. Naast de Kinect2 is er een laserscanner die het bladvolume, de scheutlengte en gewasdichtheid kan meten. De Rometron bladgroensensor bepaalt de bladmassa- en vitaliteit. Op de Proeftuin Randwijk verrichten we waarnemingen in een aantal rijen bomen. We kijken dan waar veel bloesemclusters te vinden zijn. Dat kan enorm variëren van boom tot boom. Als je weet welke bomen dit jaar veel vruchten hebben gedragen weet je welke bomen volgend jaar risico kunnen lopen op een beurtjaar.”
"Voor het derde deelonderzoek koppelen we sorteerinformatie terug naar het perceel. We gebruiken daarbij een plukplatform (Pluk-O-Trak) met GPS  dat registreert waar in een perceel een volle bak geplukt is. Een sorteermachine detecteert met bijvoorbeeld een Rfid-chip de voorraadbak. De sorteerinformatie wordt gekoppeld aan de voorraadbak. De teler kan daardoor bijvoorbeeld kijken naar die plekken met een minder hoge productie en de oorzaak daarvan achterhalen. Dit jaar hebben wij zelf voor het eerst gewerkt met zo’n plukplatform. Met de afstand van de volle bakken weet je ook hoeveel productie er is per meter. Vervolgens analyseren we waarom dat zo is, om er wat aan te kunnen doen. Zo willen wij vooral graag de vruchten plukken van meer technologie.” 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA