Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 08 July 2019

Excursie boomgaard van de toekomst

Hoe zien boomgaarden er in 2030 uit? Dat was de vraag waarover tientallen afgevaardigden van Fruitpact, onderzoekers, fruittelers, politici en de Rabobank zich eind mei bogen tijdens een excursie op de Proeftuin Randwijk. Samen werd nagedacht over de toekomstige boomgaard.

 

Zowel de World Health Organisation als de EAT-Lancet Commission spreken zich uit voor een gezonde en duurzame voedselproductie. Dat geeft vooral tuinbouw veel kansen, maar binnen die tuinbouw verandert veel. Fruitpact wil politici en fruittelers informeren over ontwikkelingen binnen de fruitteelt in relatie tot maatschappij, markt en technologie. Ook de consument wordt via de campagne ‘De Fruitigste’ geïnformeerd over fruitteeltbedrijven.

 

Peter de Jong en Pieter van Dalfsen, onderzoekers op de Proeftuin Randwijk en Marianne Groot, teamleider boomkwekerij en fruitonderzoek, vertelden de geïnteresseerden in de Proeftuin over ontwikkelingen binnen Fruit 4.0, waarbij precisie fruitteelt centraal staat. Daarbij worden met sensoren en drones data verzameld in de boomgaard, waarna via een dataplatform op een zelfrijdende tractor heel precies water, voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen toegediend kunnen worden. Dat leidt tot een flinke reductie in zowel water, middelen als drift én tot een hogere fruitopbrengst. Ook kan door op verschillende momenten drone-opnamen te maken gekeken worden naar de hoeveelheid bloesem, het boomvolume en verkleuring in het najaar, waardoor bepaald kan worden waar wortelsnoei nodig is. Om deze technologie mogelijk te maken zijn verschillende boomvormtypen nodig, de zogeheten bi-baum die in een v-vorm en plat groeit of bomen die schuin geplant worden en ook plat blijven, waardoor de zichtbaarheid van blad, bloesem en fruit vergroot en de ruimte tussen de boomrijen minder groot hoeft te zijn. De recent ontwikkelde zogeheten cabrio-kap, die open en dicht gaat bij neerslag en dauw om schimmelvorming te voorkomen, vangt meteen het water op dat later weer gebruikt kan worden. Arbeidsmigranten blijven nodig, maar plukrobots gaan mensen vervangen bij het plukken van hardfruit.

 

Vervolgens werd tijdens dialoogsessies ingegaan op vier thema’s. Als eerste technologische ontwikkelingen. De verwachting volgens de aanwezigen is dat gewasbeschermingsmiddelen met technologie fors gereduceerd kunnen worden, maar dat we waarschijnlijk niet helemaal zonder kunnen. Minder monocultuur en daarmee een grotere biodiversiteit, is ook een mogelijkheid om geen of minder gewasbescherming gebruiken. In de nabije toekomst kan, zoals al gebeurt binnen de akkerbouw, binnen de grootschaliger fruitteelt meer gebruik gemaakt gaan worden van drones. Bijvriendelijke beplanting wordt vanzelfsprekend. Verschillende deelnemers denken dat bij het bij bomen en planten gebruik gemaakt gaat worden van technologieën als CRISPR-Cas. De meesten denken dat er geen introductie volgt van GMO-gewassen. Met een precies gebruik van plasma-geactiveerd water kan hardfruit ontsmet worden. Bij aardbeien is uv-ontsmetting mogelijk.

 

Bij het tweede thema kwamen de markteisen en de impact op de teelt en boomgaard aan bod. De zogeheten MRL’s -  de maximale toegestane hoeveelheid residu op het fruit - werden besproken, evenals Global Gap-certificeringen. Volgens de aanwezigen blijft residuvrij telen het streven evenals een reductie van de CO2-footprint. Ketenregie is daarbij van belang. Bij de maatschappelijke impact als derde gespreksonderwerp kwamen vooral de kansen aan bod die er liggen voor de Fruitdelta Rivierenland. Maar ook hoe fruittelers om kunnen gaan met biodiversiteit en het aantrekkelijk maken van de regio versus teelt ondersteunende voorzieningen, zoals kappen boven de bomen en netten om de boomgaard die het landschap niet meteen mooier maken, maar wel voor gewasbeschermingsreductie zorgen.

 

Tot slot kwamen de klimatologische omstandigheden en het omgaan met water aan bod. Wellicht komen er door de klimaatwijziging in de toekomst andere gewassen. Zonnepanelen en watermanagement via waterberging zullen waarschijnlijk vanzelfsprekend worden. Frank Engelbart, programmamanager van Fruitpact: ‘Regio Rivierenland vindt dat ze ook moderne fruitteelt mogelijk moet maken en dat we daarvoor randvoorwaarden moeten scheppen. De excursie en de dialoogsessies geven daartoe slechts een aanzet.’

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Greenport Gelderland Innovatiefonds en Provincie Gelderland. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA