« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 05 October 2015

Een slag maken met innovatie

De open dag Proeftuin Randwijk in augustus was ook dit jaar weer een succes. Bert Pinxterhuis, bussiness unit manager bij PPO-WUR: "De open dag leidt tot inhoudelijke discussie. Met de recente oprichting van het Innovatie- en Demonstratie Centrum gaan we een aantal thema’s, die gericht zijn op duurzaamheid en arbeid, verder uitdiepen. Dat leidt tot snellere introducties van nieuwe producten.”

"Op de open dag laten we ontwikkelingen zien binnen de fruitteelt. Dat reikt van bladvoeding en spuittechnieken, het Elstar-mutantenonderzoek tot waar de kansen liggen voor het inzetten van drones binnen de fruitsector. Met inhoudelijke informatie lichten we een aantal lopende onderzoeken toe. Dit jaar kwamen er ruim driehonderd bezoekers, zowel telers als veredelaars, toeleveranciers en afnemende bedrijven. Zo’n open dag is niet alleen een ontmoetings- of netwerkmoment, maar heeft ook een sterke kenniscomponent: de innovaties die we tonen leiden tot inhoudelijke discussies.”
Pinxterhuis: "Als onafhankelijk onderzoeksinstituut loop je altijd vooruit op de praktijk. De open dag op de proeftuin is heel breed, en vanwege de tijd kunnen de onderwerpen niet diepgaand behandeld worden. Met het recent opgerichte Innovatie- en Demonstratie Centrum (IDC) gaan we juist heel specifieke thema’s uitdiepen, gerelateerd aan arbeid en duurzaamheid, door middel van speciale themabijeenkomsten. Het IDC-project, dat door Barry Looman geleid gaat worden, is mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland. Daarnaast investeren Gelderse bedrijven en organisaties die mee ingestapt zijn in tijd en geld. Ons doel is dat er meer interactie gaat ontstaan over specialistische onderwerpen. Telers en klanten kunnen feedback geven, zodat innovaties sneller doorontwikkeld en geïmplementeerd kunnen worden.”
De reden voor de oprichting van het IDC ligt in de nóodzaak tot verduurzamen. "Binnen de fruitsector hebben we als PPO samen met NFO met veertig partijen een agenda gemaakt.  De verduurzaming van de sector is daarbij een heel belangrijk thema. We werken daaraan met onder meer nieuwe, meer resistente rassen, duurzame productiesystemen, meetsystemen voor nutriënten en innovatieve spuittechnieken. Op de proeftuin hebben we bijvoorbeeld een groot perceel met biologische fruitbomen waar we onder meer onderzoeken hoe gewasbescherming  te verduurzamen is. Daar komen resultaten uit die ook in de reguliere teelt te gebruiken zijn. Met het IDC verwachten we snellere introducties op de markt. We bekijken daarbij ook hoe we optimaal aansluiting kunnen vinden bij bijvoorbeeld andere Proeftuinen en bij ontwikkelingen binnen het Fruitpact.” 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA