Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Sunday 06 December 2015

Duurzame aanpak perebladvlo

Henny Balkhoven is adviseur gewasbescherming van Fruitconsult en projectleider van een onderzoek naar een duurzame en milieuvriendelijke aanpak van perebladvlo, waaronder ook zijn natuurlijke vijanden. Herman van Ingen is één van de vijftien deelnemende fruittelers aan het praktijkonderzoek daarnaar. Ze zijn het met elkaar eens: de roofwants, maar met name de oorworm kan de jaarlijks terugkerende perebladvloplaag rigoureus terugdringen.

"De perebladvloplaag heeft binnen de perenteelt de grootste impact. Dat de teelt grootschaliger wordt en de bomen goed verzorgd worden met onder meer meststoffen, zorgt er tegelijkertijd voor dat de perebladvlo ook goed gedijt. Vijftien perentelers rondom Maurik hebben een deel van hun perceel gedurende twee jaar beschikbaar gesteld om te kijken hoe je de perebladvlo met de inzet van natuurlijke vijanden en selectieve gewasbeschermingsmiddelen kunt reduceren. De eerdere praktijk werd vergeleken met de selectieve duurzame aanpak.”
"In 2012 werd ik benaderd door een fruitteler die zich afvroeg of we met betrekking tot de plaag geen extra waarneming konden verrichten. Hij vond dat we vast liepen en dat een nieuwe aanpak nodig was. De mogelijkheid om wat extra’s hieraan te kunnen doen kwam met steun van het Fruitpact van de Regio Rivierenland.  Het praktijkonderzoek liep in 2013 en 2014. Het blijkt dat naast de roofwants, vooral de oorworm effectief is tegen de perebladvlo. Of die oorworm voorkomt heeft onder meer te maken met hoe goed de grond gedraineerd is, maar ook welke selectieve gewasbeschermingsmiddelen er gebruikt worden.”
Herman van Ingen, perenteler in Lienden, was één van de vijftien deelnemers aan het onderzoek.  "Onder de reguliere fruittelers ontstaat steeds meer bewustwording over andere manieren om gewassen te beschermen. We wisten nog niet dat de oorworm zo’n grote rol kon spelen bij het terugdringen van de perebladvlo. We hebben ondervonden dat we gebruik moeten maken van gewasbeschermingsmiddelen die de predatoren van de perebladvlo beschermen. Ik vind echter wel dat er langer en nader onderzoek verricht dient te worden.  Je hebt immers te maken met verschillende klimatologische omstandigheden en de proef kende geen tussenjaar. Ik, maar ook de andere fruittelers, hebben het project vooral positief ervaren: het samen brainstormen over alternatieve vormen van gewasbescherming brengt ons allemaal naar dat wat we willen: een innovatieve en duurzame wijze van fruit telen.”
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA