Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 19 December 2016

De toekomst van duurzame AGF in de retail

Leon Mol, Director Product Safety & Social Compliance bij Ahold Delhaize ondersteunt Albert Heijn bij verdere verduurzaming. "Groenten en fruit eten is gezond en daarom heel belangrijk. Het verduurzamen van de fruitsector, ook van appels en peren, is voor ons een steeds actueler en relevant thema.”

"Wij gaan ervan uit dat iedereen bij ons gezonde voeding moet kunnen kopen. Maar in vergelijking met de aankoop van andere producten, consumeren we nog steeds maar vijftig procent van de aanbevolen hoeveelheid groenten en fruit. Het is nog steeds erg belangrijk dat we aan de consument de boodschap blijven overdragen dat fruit en groenten een belangrijk deel van ons consumptiepatroon vormen. Iets wat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn. Van belang is dat we het hart van de consumenten winnen. We willen onze klanten inspireren om meer fruit en groenten te eten. Het is aan ons gezamenlijk om voor goede kwaliteit te zorgen en om het vertrouwen van consumenten te behouden.”
"Bij Albert Heijn kopen we groenten en fruit zo dichtbij als mogelijk, verder weg om jaarrond te kunnen leveren of als dat noodzakelijk is. Daarbij werken we zo direct mogelijk met telers en leveranciers. We gaan uit van lange termijnrelaties met telers om de beschikbaarheid en kwaliteit van voedsel én voedselveiligheid te waarborgen. Verduurzamen zit in de genen van Albert Heijn. Daarom kijken we ook steeds hoe we het gebruik van bestrijdingsmiddelen kunnen reduceren of vervangen door middelen die milieuvriendelijker zijn. Medewerkers van Natuur en Milieu zijn we als partners gaan zien. We willen dat zij, evenals telers en andere belanghebbenden, hun inbreng en kennis kunnen uitwisselen. We gaan uit van een constructieve samenwerking op het gebied van beter telen. Dit jaar werken we aan een inventarisatie van gewasbeschermingsmiddelen, volgend jaar aan innovatie en in 2018 willen we een gezamenlijk daarvoor gevonden nieuw beleid daarbij implementeren. We zijn er niet voor om alle chemische gewasbeschermingsmiddelen weg te halen, omdat dat niet altijd kan, maar we willen wel werken aan een reductie waar dat kan.”
"De markt verandert en de productie past zich daaraan aan. We werken in de breedte, op drie terreinen waar we goed mee om willen gaan om kwaliteit te garanderen. Bij voedselveiligheid denken we aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen en microbieel risico dat bijvoorbeeld eerder kan ontstaan bij gesneden fruit. Op sociaal gebied aan het voorkomen van dwangarbeid, leefbare lonen en het tegengaan van discriminatie. Op het gebied van klimaat en omgeving denken we onder meer aan hoe we kunnen nadenken over biodiversiteit, het gebruik van water en over het verpakken van groenten en fruit.”
"Ons streven naar verder verduurzamen willen we bewerkstelligen met inbreng van telers en andere partijen door een open discussie aan te gaan vanuit een proactieve houding. We zitten graag, samen met alle partijen, rond de tafel om bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen te bespreken die binnen de fruitteelt worden gebruikt. We houden daarbij ook rekening met risico’s, zowel voor telers als voor het milieu. Als Albert Heijn hechten we eraan het aantal bovenwettelijke eisen op het gebied van bestrijdingsmiddelen beperkt te houden. Met dit project richten we ons op heel Noordwest-Europa. We willen graag samen met fruittelers en milieu-organisaties naar de toekomst kijken.” 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA