Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 14 April 2014

Champost is dubbel veel waard

Onderzoeker Rien van der Maas (53) van PPO Randwijk werkt aan een project met dubbel belang: hij leidt onderzoek naar hergebruik van substraat uit de champignonteelt -champost- in de fruitteelt. Champost is tegelijk bodemverbeteraar En een bron van de meststof fosfaat. De samenwerkende pacten onder Greenport Gelderland zijn opdrachtgever.

"Champost is na enige tijd niet geschikt meer voor de teelt van champignons. Het moet meteen van het bedrijf worden afgevoerd, je mag het niet opslaan. Dat kost een champignonkweker geld, je hebt het in ons land over 800.000 ton, een kostenpost van ruim 18 miljoen euro in die sector. Het materiaal is een goede bodemverbeteraar, waar bovendien vrij veel fosfaat in zit. Deels gaat de champost naar het buitenland, maar het wordt al moeilijker af te zetten. We hebben bedacht wat je nu kunt doen om die champost waardevoller te maken, valorisatie is de term daarvoor. De bodemverbeteraar moet liefst minder fosfaatrijk zijn, want die meststof is aan een maximum per hectare gebonden op je perceel. Mijn idee is een tweeledige valorisatieslag: het verlagen van het fosfaatgehalte in die organische stof en iets doen met het fosfaat dat je eruit haalt. Want de fosfaatvoorraden op de wereld raken op, je ziet al tien jaar stijgende prijzen. Zou het dus niet mooi zijn om fosfaat te hergebruiken? De eerste fase van het onderzoek is afgerond, daar hebben we de afdeling Food and Biobased Research van de WUR bij ingezet. Het blijkt dat je chemisch 90 procent van het fosfaat in champost kunt terughalen. Terwijl we met 75 procent al tevreden waren geweest. Maar dat is behaald in een laboratoriumsituatie. Nu komt het er op aan een economisch rendabele manier te zoeken, die je op grote schaal kunt toepassen. Fase twee is begonnen, met geld van de pacten onder Greenport Gelderland, het oude Productschap Tuinbouw en uit het Topsectorbeleid van het Rijk. Onze berekeningen laten zien dat het nu al commercieel voordelig is, en over een jaar of acht zie je helemaal echt gunstige verhoudingen tussen afvoeren en hergebruiken."


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA