Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 15 April 2019

Boomgaard van de toekomst

Als overheid, onderwijs en ondernemers moeten we vooral samen na blijven denken over de toekomst van de fruitteelt, stelt Frank Engelbart, programmamanager van Fruitpact. ‘Politici en telers kunnen in gesprek blijven over verdergaande markteisen, verduurzaming en technologische ontwikkelingen. Fruitpact begeleidt bij besprekingen en biedt dit jaar excursies over de boomgaard van de toekomst.’

 

‘In de Ruimtelijke Strategische Visie van Regio Rivierenland die vorig jaar geformuleerd is staat dat ook moderne fruitteelt bij dit gebied hoort. Om toonaangevend te blijven in Europa is het zaak de tuinbouw in de volle breedte te ontwikkelen. Fruitpact wil daaraan bijdragen door niet alleen kennisontwikkeling en innovatie bij telers te stimuleren, maar ook door politici op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen de fruitteelt. En vooral in gesprek blijven over de boomgaard van de toekomst en wat dat betekent voor het buitengebied en bijbehorende regelgeving.’

 

‘De afgelopen jaren zijn belangrijke thema’s aan bod geweest zoals agrarische bouwblokken, teeltondersteunende voorzieningen en infrastructuur in relatie tot verkeersveiligheid. Maar de fruitteelt ontwikkelt zich technologisch gezien voortdurend en gaat er anders uitzien. We moeten nu al rekening houden met de gevolgen van de nieuwe Omgevingswet, die over twee jaar in werking treedt. We willen niet alleen fruittelers, maar ook politici daarbij betrekken.’

 

‘We focussen in dit jaar van ‘De boomgaard van de toekomst’ op drie onderwerpen die daarbij van belang zijn. Ten eerste de veranderende en verdergaande markteisen. Daarbij hebben we zowel te maken met bedrijven als afnemers. De retail zegt dat consumenten alleen fruit zonder vlekjes wil. Daartoe zijn onder meer hagelnetten of -kappen nodig, wat maakt dat boomgaarden er anders uit gaan zien.’

 

‘Verder gaan we in op verdergaande verduurzaming. Binnen moderne fruitteelt wordt gestreefd naar een gezonde bodem, sterke fruitbomen en reductie van gewasbeschermingsmiddelen. Ten derde gaan we in op technologische ontwikkelingen. Bij precisielandbouw, waarbij gewasbeschermingsmiddelen alleen ingezet worden daar of wanneer dat nodig is, is sprake van een toenemende technologische invloed. Middels drones worden ziekten en plagen gedetecteerd en wordt door onbemande GPS-spuitmachines die gewasbescherming aangebracht. Dit jaar al gebruiken enkele telers GPS-spuitsystemen waarmee je gewasbescherming reguleert tot alleen daar waar bomen staan. Dat kan zich doorontwikkelen tot heel precies ziekten en plagen bestrijden. Maar je kunt ook denken aan het inzetten van plukrobots.’


‘Er gaat dus veel veranderen in de boomgaard en het is van belang dat we als onderwijs, ondernemers en overheid daarover samen in gesprek blijven. Als het buitengebied gaat veranderen, moeten we daar in de omgevingswetgeving rekening mee houden. Ook klein- en grootschaligheid van fruitteelt is een belangrijk gespreksonderwerp.’

 

‘Om bestuurders van gemeentelijke, provinciale en landelijke overheid én de waterschappen goed te informeren gaan we dit jaar excursies houden naar Proeftuin Randwijk en telers die al deels met moderne fruitteelt bezig zijn. We tonen innovaties en bespreken fruitteeltontwikkelings-vraagstukken met elkaar. Daarbij gaan we onder meer in op het belang van een gezonde bodem die de basis vormt voor goede fruitteelt. Op Randwijk bekijken we onder meer de zogeheten Cabrio-kap, een zes meter hoge kap die net als bij een cabrio dicht gaat bij neerslag en daarmee schimmelvorming terugdringt, maar waar ook een drierijige spuitmachine onderdoor kan rijden. We gaan ook in op klimaat en het belang van waterberging. We nodigen bestuurders in dit jaar van ‘De boomgaard van de toekomst’ vooral uit om meer kennis te verwerven over ontwikkelingen binnen de fruitteelt.’

 

De eerste excursie vindt plaats op 16 mei 2019. U ontvangt daarvoor een uitnodiging, maar u kunt zich ook inschrijven via evelien.vangijzen@rijnconsult.nl van Fruitpact. Ook in de zomer en het najaar zijn er excursies over het thema Boomgaard van de toekomst. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA