Nieuwsoverzicht
 
Monday 06 December 2021 Water voor fruitteelt
Monday 06 December 2021 Onderzoek beter bewaren peren
Monday 06 December 2021 Eerste boom Langste Boomgaard geplant
Monday 11 October 2021 Kerstenteelt blijft uitdaging
Monday 11 October 2021 Bouw Fruit Tech Campus van start
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 15 April 2019

Boomgaard met natuur en technologie

Marcel Leeuwis leidt samen met zijn zoon Yorick Leeuwis en Nick van der Meijden een chrysanten- en fruitbedrijf in Tuil. ‘Vorig jaar heeft het fruitbedrijf een bedrag toegekend gekregen uit het Regionaal Investeringsfonds om aan een perenboomgaard te werken waarin energieneutraal gewerkt wordt, die meer één is met de natuur en die deel uit gaat maken van een wandelpad.’

 

Met acht hectare chrysanten onder glas, vijfenveertig hectare conferenceperen en achttien hectare appels met Elstar, Jonagold en Rode Boskoop heeft Leeuwis zowel te maken met binnen- als buitenteelt.  â€˜In 2017 begonnen we een nieuw initiatief voor de ‘boomgaard van de toekomst’ waarbij we drie kernpunten formuleerden. Ten eerste willen we bij de perenteelt gebruik maken van stroom voor watergift die afkomstig is van drijvende zonnepanelen op sloten en waterreservoirs, waar ook het water voor de boomgaard vandaan komt. De stroom wordt opgeslagen in grote accu’s, waardoor we, ook bij minder zonnige dagen, enkel eigen stroom gebruiken. We maken gebruik van vochtsensoren in de grond, waardoor we alleen daar én wanneer dat nodig is water hoeven geven. Voor het optimaliseren van de watergift werken we al jaren samen met Wageningen Universiteit en met het kennisontwikkelingsinstituut Delphy. Met deze watergifttechniek onderscheiden we ons van andere fruittelers. Daarnaast gaan we natuurvriendelijk om met insecten. We hebben insectenhotels aangebracht in de boomgaard en zowel in als naast de boomgaard maken we gebruik van wilde bloemenmengsels om nuttige insecten aan te trekken die voor een meer natuurlijk evenwicht in de boomgaard moeten zorgen. We roepen consumenten vooral op om dat ook zelf te doen.’

 

‘Ten derde zijn  we als bedrijf ook transparant  naar de consument. Op onze website is te vinden welke gewasbeschermingsmiddelen we gebruiken en te zien dat we zoveel mogelijk ‘groene’ middelen gebruiken. Er is ontzettend veel verbeterd in vergelijking met vijftig jaar geleden, toen nog gebruik werd gemaakt van DDT. Als we gewasbeschermingsmiddelen gebruiken dan zetten we die in voor enkel die éne plaag of ziekte. Gewasbescherming vergroenen is niet zo eenvoudig, maar we doen ons best.  Zo maken we niet alleen gebruik van nuttige insecten, maar we gebruiken ook kalk tegen de perenbladvlo en maken gebruik van feromoonverwarring. We telen niet biologisch, maar we zitten er tegenaan. We zijn ook precisielandbouw methoden aan het verkennen, waarbij je alleen gewasbescherming gebruikt waar dat nodig is. De peren die van het perceel komen gaan we als Kolkenbosch-peren op de markt brengen.’

 

‘De boomgaard is ook te bezoeken. Bij de perenboomgaard, die deel uit gaat maken van een wandelpad door Tuil, komen informatieborden over deze vorm van fruitteelt en hoe we daarbij meer samenwerken met de natuur. Daarmee willen we de band van consumenten met de fruitsector versterken. We zouden het leuk vinden als schoolklassen uit de steden bij ons op excursie komen. De aanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds van de Regio Rivierenland  is toegekend omdat we met deze nieuwe boomgaard bijdragen aan zowel agribusiness als toerisme en toegevoegde waarde hebben met deze vorm van fruitteelt. Deze nieuwe wijze van telen kun je ook opschalen naar andere percelen van ons of die van andere bedrijven.’

 

Voor meer informatie: www.kolkenbosch.nl 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA