Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Thursday 08 August 2019

BOERENBOND en NFO Pleiten voor andere EU beleid in Hardfruitsector

 

Op donderdag 8 augustus worden in het Belgische Bilzen de Europese oogstramingen van appelen en peren gepresenteerd tijdens het jaarlijkse ‘PrognosFruit’ congres. In deze context pleiten de Belgische Boerenbond en de Nederlandse Fruitteeltorganisatie (NFO) voor een ander EU beleid. Het huidige EU beleid werkt contraproductief voor de fruitteeltsector en is mede de oorzaak van de ondermaatse prijsvorming van de afgelopen jaren.

 

Een belangrijke uitdaging voor de hardfruitsector is de klimaatverandering. Extreme weersomstandigheden leiden tot schade en financieel verlies bij fruittelers. Fruittelers zijn daarom genoodzaakt extra te investeren om risico’s te beperken. Voorbeelden van zulke investeringen zijn het afsluiten van verzekeringen of het hangen van beschermende netten boven het fruit. Hiervoor zijn echter forse investeringen nodig en dit vraagt dan ook om een EU beleid dat bijdraagt aan een rendabele sector.

 

De Belgische Boerenbond en het Nederlandse NFO vinden dat Europa zijn fruittelers in de steek laat in hun strijd voor een rendabele teelt nu en in de toekomst. In 2014, in de nasleep van de annexatie van de Krim door Rusland, werden telers uit België en Nederland het slachtoffer van een Russische boycot tegen Europese landbouwproducten. Hierdoor werden fruittelers, zonder enige inspraak, afgesneden van de belangrijkste afzetmarkt voor de Conference-peer, uitgerekend het paradepaardje van de Belgische en Nederlandse hardfruitsector. Voor 2014 ging respectievelijk 40% en 20% van de Conference-peren naar Rusland. Vijf jaar later herstelt de sector, ondanks een intense zoektocht naar nieuwe afzetmarkten, maar moeilijk van deze klap. Europese ondersteuningsmaatregelen voor de sector blijven ruim onvoldoende. Bovendien worden in Oost-Europa nog steeds substantiële Europese middelen ingezet voor een verdere uitbouw van de Europese fruitproductie. Dit werkt een overaanbod in de hand met een negatief effect op de prijsvorming als gevolg. Fruittelers uit België en Nederland die moeten voldoen aan strengere en duurdere productie-eisen zijn hier de dupe van.

 

Boerenbond en NFO stellen dat het Europees beleid op twee punten dient bijgestuurd te worden. Ten eerste moet de EU de economische sancties tegen Rusland herbekijken. Met de hertoetreding van Rusland tot de ‘Raad van Europa’ in 2019 lijkt er een toenaderingspoging te zijn en dringt een grondige her-evaluatie van de wenselijkheid en het nut economische sancties zich op. Indien er toch geen verandering komt in de handelsrelatie met Rusland moet de Europese Unie ondersteuning bieden aan die sectoren die het zwaarst getroffen werden door dit politiek conflict. Ten tweede vragen de landbouworganisaties een stopzetting van de Europese financiële steun aan uitbereidingen van de productiecapaciteit in de hardfruitsector, met name in Oost-Europese landen. Niet alleen is dit een inefficiënte besteding van publieke middelen, maar tegelijk ondergraaft het ook de verdere uitbouw van een duurzame en rendabele hardfruitsector. Zowel Boerenbond als NFO zijn van mening dat een inkrimping van het hardfruitareaal nodig is en dat Europa hiervoor de geschikte instrumenten heeft. Een Europese rooiregeling met duidelijke spelregels zou bijvoorbeeld een stap in de richting zijn van een gezonde hardfruitsector.

 

Bron: NFO en Boerenbond 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA