« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 19 December 2016

Beheersing van suzuki-fruitvlieg

Herman Helsen, wetenschappelijk onderzoeker entomologie bij Wageningen University and Research verricht onderzoek naar de levenswijze van de suzuki-fruitvlieg om inzicht te krijgen hoe je voor kersenteelt een optimale strategie tegen het insect kunt ontwikkelen. Insectengaas vormt daarbij een van de belangrijkste onderdelen van de bestrijdingsstrategie. 

"We hebben onderzocht wanneer de suzuki-vliegen zich vermeerderen om een strategie te kunnen gebruiken die voorkomt dat ze zachtfruit en steenfruit aantasten. Daarbij hebben we insectengaas gebruikt als meest belangrijke onderdeel van de bestrijding. Een belangrijke vraag daarbij voor de teler is wanneer je de netten moet sluiten. Volwassen suzuki-vliegen komen de winter door. De eerste eieren op kersen kwamen we bij ons onderzoek in 2015 al begin juni tegen. We ontdekten dat er sprake was van zes generaties vliegen tot en met eind oktober. Dit jaar waren dat er zeven. We hebben ook onderzocht in welke waardplanten met vruchten de suzuki-fruitvlieg voorkomt. Dat is onder meer het geval bij de Aucuba Japonica, de Skimmia Japonica en de Eleaegnus x ebbengei. We ontdekten daarmee dat de suzuki-vlieg al vanaf het vroege voorjaar eieren legt, dus lange tijd voordat de vroege kersen rijp zijn. Dit jaar was dat al op 20 april.”
"Onze conclusie is dat je eigenlijk niet kunt voorkomen dat er al vliegen in de boomgaard zijn ten tijde van het aanbrengen van gaas. En dat er dus aanvullende gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn om te voorkomen dat de vliegen zich in de met gaas afgesloten boomgaard toch vermeerderen. Dit jaar hebben we twee keer gebruik gemaakt van gewasbeschermingsmiddel. In juni van Tracer en in juli hebben we tweederde van het perceel met Exirel behandeld. Tot begin augustus werden daardoor geen vangsten gedaan van suzuki-vliegen in vallen onder gaas. De kersen die vroeg en middentijds rijpen bleven volledig schoon, de laatste kersen hadden wel een geringe aantasting. Pas vanaf augustus was er sprake van een minimale toename van de valvangsten. Buiten het gaas was er een sterke toename van valvangsten, vooral in augustus. We moeten het gaas dus ruim voor het kleuren van de vroege kersen sluiten, om vervolgens aanvullende gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken om eventueel aanwezige suzuki-fruitvliegen te doden. Een optie is om vroege en latere rassen niet bij elkaar te zetten: daarmee verkort je de periode dat er rijpend fruit aanwezig is, en daarmee ook de tijd die de suzuki-fruitvlieg nodig heeft om zich te vermeerderen. We zoeken naar effectieve methoden om zo min mogelijk milieubelastend te kunnen telen. Er loopt onderzoek met sluipwespen en schimmels, maar dat is toch iets voor de langere termijn. Wel maken we goede voortgang met onder meer de inzet van bait sprays. Maar hygiënisch werken is in alle gevallen vooral van belang.”
Gelijktijdig liep er ook een onderzoek naar de invloed van de suzuki-fruitvlieg op de blauwe bes Aurora in Roggel. "Daarbij werd gebruik gemaakt van gaas aan de zijkant van het perceel, omdat de suzuki-vlieg graag in de luwte van het gewas blijft. Het gaas verminderde de vangsten sterk in vergelijking met daarbuiten, maar voorkwam die niet helemaal. Binnen het insectengaas, zonder aanvullende bespuitingen, trad uiteindelijk evenveel aantasting op als op de gewassen buiten het gaas. Gaas langs het perceel is dus onvoldoende om bij blauwe bessen schade te voorkomen. Volgend jaar onderzoeken we, of we met aanvullende bestrijdingsmaatregelen wel tot een effectieve bestrijding komen. We zien de noodzaak tot verder onderzoek naar effectieve en zo min mogelijk milieubelastende middelen.” 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA