Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Sunday 24 January 2016

Agenda 2020 richtinggevend voor toekomst

Henk Driessen, wethouder in Tiel en lid van een stuurgroep die behalve de drie speerpunten van de regiogemeenten, agribusiness, logistiek en recreatie en toerisme, ook de zogeheten gebiedsopgave van de provincie vorm geeft: "De Agenda 2020 van de gezamenlijke tuinbouw die vorig jaar geformuleerd is, waarin ook de uitdagingen voor de tuinbouwsector in het rivierengebied geformuleerd zijn, fungeert daarbij mede als leidraad.”

 

Driessen, die vanuit de stuurgroep gebiedsopgave namens tien gemeenten aanspreekpunt is voor de provincie, ziet zijn nieuwe taak vooral als een uitdaging. "Vanuit de provincie zijn recent nieuwe gebiedsopgaven geformuleerd. Mijn opdracht  is de Gelderse Corridor (die loopt van de Duitse grens tot aan Zuid-Holland of op Europese schaal van Rotterdam tot Genua) als logistieke kracht en hoogwaardige tuinbouwsector te versterken. De uitdaging voor dit gebied is meer te profiteren van de corridor, in balans met de ontwikkeling van de tuinbouwsector en het landschap. De Gelderse Greenport , die volop innoveert en verduurzaamt, is de tweede Greenport van Nederland. We verkennen de kansen die we op iets langere termijn concreet willen maken. Vanuit de provincie ligt de focus met name op agribusiness en logistiek. Maar vanuit de regio nemen we daar ook recreatie en toerisme in mee.”

"De Agenda 2020 van de tuinbouwpacten gaat ook uit van wat ondernemers zelf aandragen en vormt daarmee een belangrijke input voor de opgave van de tuinbouwsector. De agenda dient als instrument bij verzoeken voor financiële ondersteuning. Het feit dat er ook fruit en andere tuinbouwsectoren in Rivierenland zijn, biedt juist kansen voor de toekomst. Economisch gezien, vanwege de teelt en in het geval van fruit ook het verwerken ervan. Maar het gaat ook om een gebied met een eigen identiteit. De fruitteelt heeft veel te bieden voor de inwoners zelf, maar ook aan gasten die in dit gebied verblijven. Zij komen hier voor de schoonheid van het landschap en de verscheidenheid aan recreatieve mogelijkheden die het biedt. Kijk bijvoorbeeld alleen maar naar landgoed Mariënwaerdt. Naast natuur trekt ook tuinbouw mensen. De relatie met de pacten blijft bestaan. Vanuit de pacten wordt niet gekokerd, maar juist breder gekeken. Zij laten sectoren en partijen met elkaar samenwerken, laten onderzoek verrichten en creëren daarmee juist kansen voor de toekomst. Ik zie de gesprekken over de uitwerking van de gebiedsopgave met de provincie vooral als een uitdaging.”  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA