« afbeelding 1 van 1 »
 
Tuesday 02 June 2015

Agenda 2020 Greenport Gelderland gereed

Henk Folkerts (60) van Rijnconsult is de architect van de Agenda 2020 van de vijf pacten (waaronder het Fruitpact)  en het ondernemersinitiatief onder Greenport Gelderland. "Greenport Gelderland heeft met ondernemers, alle andere betrokkenen bij de tuinbouw en de pacten bijeenkomsten gehad die uitermate vruchtbaar waren en die hebben geleid tot de Agenda 2020. De volgende stap is nu het regelen van de organisatie en de financiering.”

"De vierjaarlijkse periode waarin de pacten opereren loopt dit jaar af. Maar alle betrokkenen bij de pacten en het ondernemersinitiatief hebben gezegd dat ze verder willen. Dat betekent dat we een agenda voor de nieuwe periode vanaf 2016 moeten hebben. Van november tot en met maart hebben we daaraan gewerkt. Per pact hebben we ondernemers, toeleveranciers, afnemers, dienstverleners en alle andere betrokkenen bijeen gebracht. Daar waren ook gemeenten en provincie bij. We zijn gekomen tot zeven actielijnen: versterken van de markt en de afzet, werken aan ruimtegebruik en infrastructuur, bevorderen van ondernemerschap en onderwijs, innovatie en onderzoek, internationalisering, duurzaam ondernemen en de relatie met de leefomgeving. Vooral telers en kwekers hebben veel bijgedragen, jonge ondernemers vaak. Maar er is ook zorg: iedereen voelt de druk op de prijzen en het rendement van ondernemingen en iedereen beseft dat de sectoren voldoende groot moeten blijven om daar weerstand aan te bieden. Belangrijke vragen waar de pacten aan willen werken zijn dan ook hoe ze ruimtegebruik kunnen optimaliseren en hoe ze het rendement en de prijs kunnen verbeteren. Hiervoor is marktinnovatie en technische innovatie essentieel. Ook de internationalisatie willen de pacten samen meer onderzoeken. De winst uit deze sessies en de Agenda is dat iedere stuurgroep per pact weet wat ze zelf moet gaan doen, en op welke terreinen er gaat worden samengewerkt, bijvoorbeeld bij internationalisering of arbeidskwesties. Agenda 2020 versterkt dus de individuele pacten én het collectief. De Agenda is inmiddels aangeboden aan de Provincie en maakt deel uit van het bestuursakkoord. We zijn nu vol vertrouwen begonnen met het uitwerken van de organisatie en financiering en rekenen daarbij op ondersteuning van alle partijen. Daarmee proberen we ook het Fruitpact de komende vier jaar te continueren."
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA