Nieuwsoverzicht
 
Monday 06 December 2021 Water voor fruitteelt
Monday 06 December 2021 Onderzoek beter bewaren peren
Monday 06 December 2021 Eerste boom Langste Boomgaard geplant
Monday 11 October 2021 Kerstenteelt blijft uitdaging
Monday 11 October 2021 Bouw Fruit Tech Campus van start
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 19 December 2016

Aantasting zwartvruchtrot onvoorspelbaar

Vijftien jaar geleden zag Wim Verhoeven, die samen met zijn zoon Thijs Verhoeven in Rossum op dertig hectare peren en appels teelt, voor het eerst de schimmelziekte zwartvruchtrot op zijn peren. Daarna kwam het tien jaar lang niet voor. De laatste drie jaren weer wel. Thijs Verhoeven: "De oorzaak is nog niet duidelijk en door een lange incubatietijd is het niet te voorspellen of zwartvruchtrot wel of niet op je peren voor zal komen.”

"Vijftien jaar geleden dook de schimmel Stemphylium vesicarium, zwartvruchtrot, voor het eerst op in de perenboomgaard. Destijds wist niemand nog wat het was. Vanuit de NFO Bommelerwaard werd toen een werkgroep opgericht. Samen proberen we de oorzaak te achterhalen. We denken nu dat het door allerlei soorten dood plantmateriaal wordt veroorzaakt. Stress kan ook de oorzaak zijn, zoals bijvoorbeeld een plotselinge weeromslag. Maar ook een hoge UV-straling heeft invloed. Aantasting treedt vooral op bij vochtig, broeierig weer.”
"Na die eerste aantasting hebben we tien jaar lang geen zwartvruchtrot gehad. Tot enkele jaren geleden. In 2014 was bij ons zo’n zeven procent van de peren aangetast, in 2015 vijf procent en in 2016 een half procent. Bij een enkeling is de afgelopen jaren wel tachtig procent aangetast geweest. Het jaar daarop kan dat weer nul procent zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de schimmel al vroeg in het seizoen actief is, in mei, juni. Door de incubatietijd weet je dat heel lang niet. Pas eind juli of augustus zie je de symptomen, dus kort voor de oogst. Dan is er niets meer aan te doen. In tegenstelling tot bij de perenbladvlo, die je wel of niet hebt en waarbij je dus ook niets hoeft te doen als je die niet hebt, is het tot nog toe eigenlijk onvoorspelbaar of peren aangetast zullen worden en werken we preventief. Als je meerdere percelen hebt, zoals wij, kan het daarnaast ook nog eens wel op het ene en niet op het andere perceel voorkomen.”
"Het afgelopen jaar hebben we samen met negen andere telers door het hele land meegedaan aan een proef van Marc Trapman in samenwerking met de Centrale Adviesdienst Fruitteelt, Van Wesemael en Fruitconsult. Op verschillende proefpercelen werd de werkzaamheid van verschillende gewasbeschermingsmiddelen uitgeprobeerd zoals Captan, Switch, Bellis, Regalis en het nieuwe middel Luna Experience. Daarbij werd ook gekeken naar het effect van Basta en Trichoderma op schimmel in de grond. We keken daarbij of een systeembenadering een oplossing kan geven. Op ons proefperceel werden geen verschillen gevonden in de werkzaamheid van het gewasbeschermingsmiddelen-systeem. Dit door de onverwacht lage aantasting, ook onbehandeld. Dat geeft al aan hoe grillig deze aantasting is. Bij alle middelen op ons perceel was er een aantasting van minder dan een half procent. Bij andere telers was dit duidelijk anders. Wellicht zou je de proef enkele jaren moeten herhalen, zodat je ook andere omstandigheden, zoals de invloed van temperatuur of neerslag kunt meenemen in het onderzoek. Eigenlijk weten we nog heel weinig over zwartvruchtrot. De enige forse stap vooruit is dat we weten dat de schimmel al in mei en juni actief is.” 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA