Het Fruitpact is een bijzonder samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven in het Rivierenland: de Betuwe, het Land van Maas en Waal en de Bommelerwaard. De fruitteelt is van oudsher sterk op deze plek verankerd en heeft veel aanverwante bedrijvigheid, onderwijs en toerisme aangetrokken. Daarmee heeft de sector zich nationaal en regionaal ontwikkeld tot een economisch cluster van betekenis. 

In het licht van (inter)nationale economische ontwikkelingen wil het Fruitpact de Nederlandse en internationale concurrentiepositie van het fruitcluster versterken en uitbouwen. Met haalbare doelstellingen en concrete projecten, die op korte en lange termijn tastbaar resultaat opleveren. Voor grote en kleine bedrijven, voor werkgevers, werknemers en inwoners.

Alle partijen in het fruit krijgen hiermee een flinke steun in de rug om samen ambities te realiseren, die elke partij afzonderlijk moeilijk kan waarmaken. De kracht van het Fruitpact zit in de nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en regionale overheid, versterkt door een grote persoonlijke betrokkenheid.

De projecten die het Fruitpact vanuit haar visie ondersteunt bepalen het gezicht van het succes van dit samenwerkingsverband. U zult het Fruitpact dus vooral leren kennen door deze projecten, die reeds jaren in de regio worden uitgerold. Misschien bent u er bij betrokken, of start u zelf een nieuw project. Het Fruitpact is er klaar voor. Want niet voor niets is het motto: Samen sterk voor fruit in het Rivierenland!

Het Fruitpact maakt onderdeel uit van het tuinbouwprogramma Greenport Gelderland en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA