Preventieve maatregelen

Preventieve maatregelen zijn erg belangrijk. Zij helpen om uitbraken van bacterievuur te voorkomen. Samengevat zijn de volgende zaken van belang: 

  • bewustwording en kennis van de problematiek;
  • goed onderhoud;
  • keuze aanplant afstemmen op omgeving en toekomstig onderhoud.

Schade beperken

Bacterievuur is een ziekte die nooit volledig uitgeroeid zal kunnen worden. Wat we wel met elkaar kunnen proberen, is de ziekte zo veel mogelijk in te dammen om de economisch schade te beperken. 
Een goede manier om veel problemen te voorkomen, is het nalopen van infectiegevoelige gewassen in de winter. Men kan de infecties dan vaak herkennen aan de kankers die gevormd zijn. Dit zijn de plaatsen, waarin de bacteriën de winter doorbrengen. 
Aantastingen kunnen ook herkend worden aan verkleuring van de schors. Bij peer kleurt deze bijvoorbeeld donker, bijna zwart. Bij appel kleurt de schors rood/ bruin. Enige ervaring bij dit opsporen is wel nodig.

Fruit- en laanbomen

Voor fruittelers en boomkwekers is het van belang om zoveel mogelijk preventieve maatregelen te nemen, zoals perceelskeuze, gezond gewas bevorderen, hygiënemaatregelen en goede controle, om de bacterie uit de percelen te houden. 

Het is belangrijk om bij de aanleg van een perceel goed te letten op bepaalde zaken. Men moet zorgen, dat de planten gewassen onder zo goed mogelijke omstandigheden kunnen groeien. De regel die hier geldt is: gezonde planten zijn minder vatbaar. 
Bij de keuze van een perceel kan erop gelet geworden, dat de pH tussen 6.0 en 6.5 ligt. Goede drainage van de grond is belangrijk, zodat het wortelgestel optimaal kan groeien. Bij de aanplant kan rekening gehouden worden met de rasspecifieke vatbaarheid voor Erwinia amylovora. Mits goed onderhoud en beheer wordt gepleegd kunnen echter zelfs gevoelige rassen worden aangeplant.

Landschapselementen

Bij landschapselementen zijn plantsoenkeuze en onderhoud van belang. 

Plantsoenkeuze 
Bij de aanplant van hoogstamboomgaarden adviseren we de voor bacterievuur meest vatbare rassen Herfstpeer van Geulle, Triumph de Vienne, Saint Remy en Durendeau niet aan te planten. 

Bij de aanplant van meidoorn gaat onze voorkeur uit naar autochtoon plantmateriaal. Belangrijk is om meidoorn niet groepsgewijs aan te planten in singels en andere landschappelijke beplantingen. Er bestaat minder besmettingsrisico als deze waardplanten kunnen opdrogen (b.v. solitaire meidoorn) of als ze niet bloeien (gesnoeide meidoornhaag). 

Onderhoud 
Het is belangrijk dat onderhoud in de juiste periode plaatsvindt. In verband met de rustperiode van de bacterie kan dit het beste plaatsvinden in het najaar en de wintermaanden De kans op verspreiding van de bacterie is dan het kleinst. 
Zorg, zowel bij handmatige snoei als bij het machinaal scheren van hagen, dat er gladde snijwonden ontstaan. Door ruwe snoei- of snijwonden kan de bacterie zich gemakkelijker verspreiden.


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA