« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 16 November 2020

Vernieuwing en verduurzaming appelareaal

Op korte termijn is vernieuwing en verduurzaming van het appelareaal in het Rivierenland nodig om op langere termijn als fruitgebied te kunnen blijven voortbestaan, waarschuwt Sjors Kruiper, financieel directeur Koninklijke FruitMasters in de gemeente West Betuwe en lid van de stuurgroep van Fruitpact.

Kruiper stimuleerde een verkennend onderzoek naar het huidige appelareaal in het rivierengebied. ‘Dat ging zowel om welke appelrassen er in dit gebied zijn als om de ouderdom van de teeltopstanden. Nog steeds zijn er vooral veel Jonagold-, Jonagored- en verouderde mutanten van Elstarbomen.’

‘Het is van belang dat we appelrassen in het gebied hebben die consumenten graag willen. De Elstar doet het nog steeds goed in de markt, maar de kwaliteit is erg wisselend. Daarnaast is het smaakprofiel van de Europese consument aan het veranderen. Waar vroeger een groene of gele appel, met soms een zure smaak de boventoon voerden, is dat inmiddels meer en meer een zoetzure of zelfs zoete appel. Waar we van schrokken is dat veel appelbomen van het huidige appelareaal ouder zijn dan vijftien jaar, terwijl de productie en kwaliteit van oudere bomen afneemt.’

‘Als we naar de toekomst kijken moet naast die markt- en rendementsvraag ook het aspect duurzaamheid een goede plek krijgen in het appelaanbod. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een verdere afname van gewasbeschermingsmiddelen, zorgen voor biodiversiteit en een milieu dat gunstig is voor (wilde) bijen, de beschikbaarheid van schaarser wordend water en het telen van appelrassen die ziekteresistenter zijn. De kunst is om bij vernieuwing van een areaal te kiezen voor een insteek waarbij innovatie samenvalt met verduurzaming op het gebied van milieu en klimaat.’

‘Met het verkennende onderzoek verkeren we tot nog toe in de beginfase, maar we realiseren ons wel dat we te maken hebben met een prangende vraag. De komende jaren zijn vernieuwingen nodig om op de lange termijn een sterk fruitteeltgebied te kunnen blijven. Dat kun je ook als kans zien. Als Fruitpactbestuur vragen we ons af wat we daarin voor de regio kunnen betekenen en hoe we ons op Europees niveau als fruitgebied kunnen onderscheiden. Er zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van een integraal programma, waarin zowel de bewuste fruitteler, de voorwaardenscheppende overheden en banken, maar ook kennisinstituten en boomkwekers samenwerken. Dat is niet alleen van belang voor de appeltelers, maar ook voor bedrijven als Greefa of Van Kempen Koudetechniek of onze coöperatie, die voornamelijk in dit gebied gevestigd zijn omdat er fruitteelt is. Maar denk ook aan het belang van fruitteelt voor de aantrekkelijkheid van dit prachtige gebied, de vele toeristen die het trekt of evenementen zoals de Rode Kruis Bloesemtocht die ieder jaar door tienduizenden mensen gelopen wordt. Met duurzame innovaties kunnen we ervoor zorgen dat het fruitgebied nóg mooier wordt.’

‘Als Fruitpact willen we het thema ‘vernieuwing appelareaal’ de komende jaren oppakken. We kijken daarbij naar provinciale, landelijke en Europese mogelijkheden om deze ontwikkelingen te stimuleren. We begrijpen dat telers die willen vernieuwen, gefaciliteerd willen worden, zoals Fruitpact al jaren doet op onder meer het gebied van onderzoek en kennis. Misschien kunnen we dat verder uitbreiden met bijvoorbeeld kennisvouchers of fondsen vanuit overheden die een duurzame,toekomstbestendige fruitteelt mogelijk maken.’ 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA