Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 16 December 2019

Boomgaard van de toekomst 2

In november kregen bestuur en leden van Greenport Gelderland door medewerkers van PPO Randwijk uitleg over toekomstige ontwikkelingen in de boomgaard. Greenportbestuurslid en wethouder van onder meer agribusiness in Neder-Betuwe Hans Keuken: ‘Ik begrijp het doel van verduurzaming, maar zie dat ook als een behoorlijke opgave voor de fruitteler.’
Keuken: ‘Bij de Boomgaard van de Toekomst  zal het gaan om boomgaarden waarin optimaal geproduceerd wordt. Daarbij wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk gereduceerd en zal meer gebruik gemaakt gaan worden van natuurlijke vijanden én teeltondersteunende voorzieningen.’

‘Dat betekent volgens mij dat de fruitteler moet balanceren op een koord van duurzaam en economisch rendabel produceren enerzijds en het produceren van mooie producten anderzijds. Een behoorlijke opgave voor de fruitteler. Ik begrijp dat de sector nadenkt over maatregelen om de fruitteelt te verduurzamen. Maar ik heb daarbij ook wel bedenkingen. Als er overal hoge cabrio-kappen zouden komen, die kunnen sluiten en dichtgaan boven de fruitbomen, bij tegenwoordig toch vaak tientallen hectare grote boomgaarden, dan lijkt dat op enorme megastores in het landschap. De vraag is of dat landschappelijk inpasbaar en wenselijk is. Maar eveneens is het de vraag of de bank grote investeringen als voor cabriokappen wil financieren.’

‘De inzet van meer biodiversiteit en natuurlijke vijanden zie ik als een geweldig mooie uitdaging. Maar wat betreft gewasbescherming denk ik dat we altijd middelen nodig zullen hebben. Bovendien hebben we te maken met een ongelijk speelveld op Europees niveau. In sommige landen worden veel meer gewasbeschermingsmiddelen toegelaten dan in Nederland, waardoor de Nederlandse fruittelers te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Ik pleit daarom voor een gelijk speelveld op Europees niveau wat betreft gewasbeschermingsmiddelen. Anders rijst wellicht de vraag of de Nederlandse fruitteelt wel kan blijven bestaan.’

‘Ik begrijp het doel van een duurzame fruitteelt, maar er zitten nogal wat haken en ogen aan. Nederland is een klein land, waar ruimte moet zijn voor wonen, werken, natuur, infrastructuur en land- en tuinbouw. De Nederlandse fruitteelt staat op een kruispunt wat betreft schaalvergroting en het Europese verdienmodel. Bovendien hebben we als fruittelers ook steeds te maken met politieke en maatschappelijke opinies. Misschien zou het een oplossing zijn om een overstap te maken naar fruitteelt in potten, zoals bij de gotenteelt in de laanboomsector, en die beter te verspreiden over Nederlandse provincies.  Ik denk dan met name aan provincies waar meer ruimte is, zoals Drenthe of Overijssel.’

Dat er regionaal gezien geen gelijk speelveld is, heeft volgens Keuken te maken met gemeentelijke opvattingen over grondgebruik. ‘De gemeente Tiel zit niet te wachten op grote fruitteeltbedrijven die willen uitbreiden, terwijl de gemeente Buren dat wel wil. In de Neder-Betuwe, waar ook fruitteelt is, breidt door een toenemende vraag vooral de laanboomteelt sterk uit. We mogen ook niet vergeten dat juist jonge bomen, dus ook fruitbomen, bijdragen aan een enorme CO2-reductie. Het streven van de sector is een haalbare, duurzame fruitteelt. Verduurzaming vraagt ook om maatschappelijke acceptatie.  We nemen waar dat de consument zich steeds meer richt op streekproducten en je ziet ook een maatschappelijke trend ontstaan dat mensen niet per se meer het ‘perfecte’ fruit willen, maar ook een kromme peer of appels met een vlekje willen kopen, als er maar minder residu op zit. Misschien moeten we wel af van het volmaakt ogende fruit en meer streven naar een nog gezonder product.’

Fruitpact levert begin 2020 het eindresultaat van ‘boomgaard van de toekomst’ op, en gaat daarna door met het gesprek voeren over de impact en consequenties voor het buitengebied, de innovatie-agenda, de verduurzamingsonderwerpen en andere strategische onderwerpen.  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA